Päiväkotimme

Steinerpäiväkoti Päivänsäde tarjoaa steinerpedagogista hoitoa ja varhaiskasvatusta 3-6 -vuotiaille lapsille. Lapset valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä 21 lapsen ryhmään. Päivänsäteessä pyrimme luomaan lämpimän, harmonisen ja kodinomaisen ympäristön lapsille. Lapset elävät aistit avoimina maailmassa, ja me toivomme voivamme vaalia lapsen herkkiä kokemuksia, vahvistaa lapsen mielikuvitusta sekä tehdä lapsen päivästä turvallisen, viihtyisän ja ystävällisen.

Taustaa

Rudolf Steinerin (1861 – 1925) kasvatusfilosofian mukaan ihmisen kyky tehdä, tuntea ja ajatella kypsyy rytmisesti kasvun myötä, elämän tiettyinä ajanjaksoina. Elämänsä varhaisina vuosina lapsi kasvaa tähän vähitellen. Tehtävämme päiväkodissa on antaa kasvurauha ja tukea lapsen omaa toimeliaisuutta. Huoleton, suojattu lapsuus rakentaa perusluottamusta koko elämän ajaksi.

Toiminnasta

Vapaa leikki, sadut, harmoninen ympäristö ja luonnollinen rytmi tukevat lapsen tasapainoista kasvua. Keskittymistä ja sisäistä aktiivisuutta vaativat hetket vuorottelevat toiminnallisen tekemisen kanssa luontevassa rytmissä. Iloinen yhdessä tekeminen, vapaa leikkiminen ulkona ja sisällä ja toisaalta satujen tai laulujen kuunteleminen, luova työskentely värien kanssa omassa rauhassaan, mahdollistaa tasapainon ryhmän ja oman itsen välillä. Päivänsäteen arki hengittää kiireettömässä rytmissä, joka ei ole kellonmukaista rutiininomaista pakkoa, vaan elävää elämää. Pyrimme luomaan levollisen ilmapiirin, jossa kaikkien on hyvä olla. Päivänsäteen päivittäinen ja viikoittainen "lukujärjestys" on osa laajempaa vuodenaikojen rytmiä, johon kuuluvat tärkeänä osana vuodenjuhlien vietot; esim. syksyn sadonkorjuujuhla, joulu, pääsiäinen sekä tietenkin jokaisen lapsen oma, erityinen syntymäpäiväjuhla. Musiikin, liikkumisen, maalauksen ja leikin keinoin annamme lapselle mahdollisuuksia käyttää ja kehittää mielikuvitustaan. Taiteellinen ilmaisu tasapainottaa ihmisen olemusta ja luovuus ja joustava ajattelu kehittyvät aikuisuuteen vietäviksi kyvyiksi. Pyrimme vahvistamaan lapsen luontaista kykyä ihmetellä kaikkea ympäristössään. Tähän on hyvä mahdollisuus viikoittaisella metsäretkellä, jossa lapset saavat myös hyvää ja monipuolista liikuntaa. Leipomispäivä on monien lasten mielestä viikon paras päivä. Samaa mieltä ovat myös vanhemmat, jotka saavat kotiin lämpimäisiä tuliaisiksi.

Esikouluikäiset

Päivänsäteessä esikouluikäiset saavat tehdä vaativampia käden töitä, kuunnella pidempiä satuja, leikkiä pitkäjänteisempiä ja suunnitelmallisempia leikkejä. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan arkisissa tilanteissa. Monipuolisen liikunnan avulla saavutetaan kehon tuntemusta ja kykyä tasapainoon, sisäiseen rauhoittumiseen. Kanteleen soitto herkistää kuuntelua ja vaatii näppärien sormien lisäksi keskittymiskykyä. Esikoululaisten kunniatehtävä on pienemmistä lapsista huolehtiminen. Vahvistunut itsetunto karttuneista taidoista ja päiväkodin vanhimpana olemisesta takataskussa ovat parhaat eväät koulutielle.

Luonnonläheistä

Päiväkodissamme suositaan luonnon kanssa sopusoinnussa olevaa elämänlaatua. Käytämme ympäristöystävällisiä pesuaineita ja lajittelemme jätteemme. Lelut ja tarvikkeet ovat laadukasta, kestävää luonnonmateriaalia.

Kannatusyhdistys

Steiner –päiväkoti Päivänsädettä ylläpitää kannatusyhdistys, johon kuuluvat kaikki Päivänsäteen lasten vanhemmat. Kannatusyhdistys on henkilökuntamme työnantaja, jota edustaa vuosittain päiväkodin vanhempien keskuudestaan valitsema johtokunta.

Henkilökunta ja vanhemmat

Henkilökunta vastaa Päivänsäteen pedagogisesta ja toiminnallisesta sisällöstä, yhdistys ja johtokunta taloudesta. Yhteistyö kollegion ja johtokunnan välillä on tiivistä. Lasten vanhemmat osallistuvat aktiivisesti Päivänsäteen toimintaan ja varainkeruuseen. Yhteisiä talkoita, myyjäisiä, juhlia ja muita tapahtumia järjestetään säännöllisesti ja niihin ovat tervetulleista myös perheen lähipiirin ihmiset sekä jonossa olevat perheet. Henkilökunta ja vanhemmat yhteistyössä muodostavat lapsen ympärille turvallisen aikuisten piirin, jonka keskellä lasten on hyvä olla. Vanhempainillat, keskustelut ja esitelmät yms. ovat tärkeä osa yhteistyötä vanhempien ja Päivänsäteen välillä. Vanhemmat osallistuvat talkoisiin ja pitävät huolta päiväkodin viihtyisistä tiloista.